Kontakt

Přátelé MILI FEST z.s.

se sídlem U Odry 319/1, Petřkovice, 725 29 Ostrava

IČ 05134323

Číslo účtu: MONETA Bank 220283671/0600

IBAN: CZ 78 0600 0000 0002 2028 3671

darina@studio-illios.cz