O festivalu

MILI FEST

Na počátku byla rakovina mých přátel, pochopení, jak důležité je využít svou vnitřní sílu, tzv. hadí sílu, a také setkání lidí, kteří mají to štěstí, že mohou v životě dělat práci, která je jejich koníčkem. Právě ti se rozhodli podpořit děti z různých koutů České republiky tak, aby i ony mohly rozvíjet svůj talent, um a kreativitu. Některé z nich se už teď díky svému nadání, vytrvalosti a podpoře těchto osobností věnují právě tomu, co je tolik baví a pro co se možná narodili.

Protože společná energie a odhodlání celého týmu dospěla do takového rozsahu, že může být předána dál, rozjíždí se po České republice poskytnout pomoc dětem, které ji potřebují a které nemají možnost realizovat svůj talent, a to z jakýchkoliv důvodů (nedostatek finančních prostředků, ztráta rodičů, apod.). Každým rokem tým vybere ze tří oblastí (zpěv, tanec, sport) jednoho (celkem tři) zástupce, kterému pak po dobu dvanácti měsíců bude pomáhat v dalším a intenzivním rozvíjení jeho nadání.

Poskytne mu možnost vypracovat se, vybudovat si v dané oblasti pozici s pevnými základy, vytvoří podmínky, které mu umožní se prosadit. Ale hlavně mu dá pocit štěstí, pocit, že se děje vše, co se dít má, a že je ve správný čas na správném místě. Když člověk totiž tvoří, uplatňuje svůj potenciál a naplňuje své předurčení, srdce se mu naplní radostí ze života a láskou. Takový jedinec je pak natolik silný, že může být oporou a také inspirací druhým. Je ztělesněním spokojenosti, nadšení a úspěchu a především naděje a cesty, kterou je možné vydat se za svými sny.

Vydat se za sny a realizovat svou vnitřní sílu navenek je pro člověka nesmírně důležité. Pokud takovou energii v sobě potlačujeme, tlumíme a nevyužíváme, obrátí se proti nám samotným – nejčastěji ve formě onkologického onemocnění, neurotických stavů atd.

MILI FEST je tady od toho, aby byla vnitřní síla (kundaliní síla) kreativně využita a zpracována, aby děti své touhy nemusely somatizovat do nemocí a aby naopak mohly upoutat pozornost jiným a zdravým způsobem.

Děti podporované a úspěšné mohou být inspirací dalším dětem, stejně pilným, houževnatým a talentovaným. Pomohou jim v sobě objevit svou vlastní sílu a potenciál, zjistit, v čem jsou výjimečné a čemu by se měly věnovat. Dají jim poznání, že na rozvíjení své tvořivosti nemusí být samy. Je tady totiž MILI FEST. Festival na podporu talentovaných dětí, za nímž stojí  tým lidí, kteří v životě už něčeho dosáhli a prorazili daleko za hranicemi našeho kraje i celého Česka.