David Rüll

Začátek roku 2021 byl pro mnohé z nás velice náročný. Soucítíme se všemi, kteří prožívají nelehké chvíle.

A přesto se Mili Festu v těchto dnech podařilo, a to především díky Nadaci Kooperativa, konkrétně panu Jiřímu Sýkorovi a Alči Hoškové, a plzeňské firmě Jenčovský splnit sen.🎁

O co konkrétně jde? (Pokračování textu…)

Sportovně rekreační klub Starý Bohumín, z.s.

Díky vám se podařilo pomoci další neziskové organizaci.

Letošní ročník Rodinného tenisu ve Starém Bohumíně se náramně vydařil. I přes nepřízeň sobotního počasí se pořadatelé Přátelé MILI FEST z. s. rozhodli akci přesunout na neděli. A udělali dobře. Od samého rána svítilo slunce a přilákalo stálé i nové návštěvníky, kteří tak přispěli k senzační atmosféře. Po celý den se hrál tzv. „Sranda tenis“, pro děti i dospělé, kteří ještě tenis nehráli. A kupodivu, některým to šlo hned od samého začátku velice dobře. (Pokračování textu…)