Přátelé MILI FEST z. s

Nezisková organizace Přátelé MILI FEST z. s. vznikla v roce 2016 za účelem dobrovolné pomoci druhým. Naše pozornost je směřována lidem, kteří se i přes velké tragické životní události dokázali vzepřít osudu a rozhodli se pomáhat dalším lidem uskutečnit či rozvíjet jejich talent. Propojili se tak kreativní lidé, kterým se jejich „dar“ stal zároveň zaměstnáním. Právě tito lidé se rozhodli podpořit ty, které z rozdílných důvodů nemají možnost realizovat a rozvíjet svůj talent.

Podporované a úspěšné děti mohou být inspirací dalším vrstevníkům, stejně pilným, houževnatým a talentovaným. Pomohou jim objevit vlastní potenciál. Pochopit, že věnovat se svému umu, je dělá výjimečné. Předává se tak důvěra a pocit bezpečí, že na rozvíjení své tvořivosti nejsou samy. Dává se na vědomí, že na každého se dostane, když využívá svůj talent. Předává se tak plynoucí pocit spokojenosti, lásky, naplnění a vzájemnosti.

Zajímá nás i problematika v oblasti českých řemesel a podpory české hudební a divadelní scény. Proto jsme vytvořili projekt s názvem „MILI FEST“. Jednodenní „festival“ kde se sejdou jednak muzikanti a hudebníci z regionu, tak i řemeslníci, kteří v rámci „tvůrčích dílniček“ přibližují návštěvníkům festivalu své řemeslo. Je tak vytvořeno zázemí pro prezentaci své práce a výrobků a také je umožněno si tuto „činnost“ vyzkoušet.

Škála pomoci ze strany spolku je veliká. Mezi další oblast, o kterou se zajímáme, je podpora aktivních seniorů a pomoc jim v jejich činnosti. Smyslem je tyto všechny oblasti propojovat a vytvářet tak prostor pro sdílení a sdělení, porozumění si napříč generacemi.

V neposlední řadě členové neziskové organizace myslí i na zvířecí mazlíčky. Tradicí se stala podpora psích a kočičích útulků. Na konci roku se do vybraného útulku vezou potřebné medikace či věci, o které si útulek sám řekne.

Tento spolek je podporován a financován dobrovolnými sponzory z řad přátel. Patří zde jak fyzické osoby z široké veřejnosti, tak i právnické osoby, české firmy s dlouholetou tradicí.

Nezisková organizace je tak čistě podporována soukromými dárci. Díky tomu, můžeme svobodně a dobrovolně rozhodovat o naší pomoci směrem k vám. Nerozlišujeme etnikum, náboženské či politické zaměření. Vše je čistě o příběhu obdarovaného. Ten je pro nás prioritou.


Výbor spolku:

Darina Kabardina – předseda spolku

Renáta Pončíková – člen výboru spolku

Renata Brychová – člen výboru spolku


Realizační tým:

Jana Rozehnalová

Kamila Karkošková

Martina Krzystková

Martina Horváthová


Redakční tým:

Anna Pánková

Adam Bartoš

Hana Vilímová

Petra Fialová

>>  Stanovy MLI FEST  <<